Alexandru Ioan Cuza University of Iasi in the night's lights

„Ştiinţa puţină îi face pe oameni pretenţioşi, în timp ce ştiinţa multă îi face modeşti: aşa după cum spicele goale îşi înalţă spre cer capatele lor trufaşe, în timp ce spicele pline, se apleacă spre pământ sub greutatea lor.”
Leonardo da Vinci

Organigrama Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Vizualizaţi Organigrama DIDIFR

Regulamente de funcţionare ale Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
la nivelul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei